We are MTU.

Den öppna ytan på MTU ger oss en perfekt arbetsmiljö som vi behöver för att kunna arbeta kreativt och engagerat. På MTU finns det inga lärarrum vilket har lett till en mer personlig relation med lärarna. Det känns verkligen som att lärarna är här fär vår skull och vill att ska lära oss. I 2:an får vi möjlighet att jobba med digital design nästan varje dag, vilket gör att vi ständigt utvecklas och utmanas i vårt kreativa arbete. Vi kombinerar också kreativa med teoretiska ämnen, vilket gör att ämnen som historia, samhällskunskap och naturkunskap blir roligare. Detta leder till att vi lär oss lättare och att kunskapen fastnar i minnet. Vi får en bred utbildning som öppnar många dörrar till arbetsliv, högskola och universitet.

Många av oss hade inga förkunskaper om våra specialiseringar innan vi började på MTU. Med hjälp av lärare, utrustning och arbetssätt har vi utvecklats och lärt oss på ett effektivt sätt. Det finns många fördelar med MTU och vi är nöjda med vårt gymnasieval.

- Didrik, Emil, Malte, Olle och Alexander