El- och energiprogrammet

Yrkesprogram
Inriktning: Dator- och kommunikationsteknik

Eftersom att El- och energiprogrammet är ett yrkesprogram kommer du efter examen ha de kunskaper som behövs för att arbeta med dator- och kommunikationssystem i olika branscher, framförallt vad gäller persondatorer, servrar och nätverksteknik.Det läggs stor vikt vid hur det fungerar ute hos företag, med fokus på arbetsmiljö, certifieringar samt arbetsplatsspecifika delar som sedan kan vara aktuella för en väl förberedd yrkeskarriär.

Att kunna göra medvetna val under sin utbildning, som exempel vilka verktyg som ska användas eller varför ett visst arbetssätt används är viktigt under utbildningen. Inom arbetsområdena handlar det om att kunna arbeta utifrån ritningar samt att själv kunna utföra ritningar och andra dokumentationer.En annan viktig del i ett yrkesprogram är att man som elev utvecklar en yrkesidentitet. En yrkesidentitet är något som är svårt att lära sig i skolan genom studier och laborationer. Den utvecklas bäst i verkliga miljöer med verkliga medarbetare från branschen. Under IT-TEKNIK så sker mycket av utbildningen på APL eller praktik.

Att läsa El & Energiprogrammet på MTU innebär att du får arbeta mycket praktiskt. Inom IT-TEKNIK kommer du få skruva i datorer, göra installationer och underhåll på servrar samt bygga nätverk och vara med från start till slut av projekt.

IT-Teknik

- är vår benämning på utbildningen

Datorer, servrar, nätverkssäkerhet och programmering - det är vad vi på IT-teknik älskar att jobba med. Vi bygger, lagar och optimerar datorer och servrar. Nätverksteknik och säkerhet är både spännande och viktigt i dagens samhälle. Hos oss lär du dig därför både grunderna och de senaste teknikerna.

Problemlösning är en stor del av IT-teknik. Man får ofta leta efter annorlunda lösningar och testa tekniker som man annars kanske aldrig skulle stött på. Det är då man lär sig!

IT-teknik är en tre-årig yrkeslinje med inriktning på datorer, servrar, nätverk och programmering. Vi jobbar ofta praktiskt och med verkliga projekt, för att komma så nära yrkeslivet som möjligt. I vår yrkeslinje ingår också kurserna Matematik 1b, Svenska 2 & 3 och Engelska 6. Detta för att få grundläggande högskolebehörighet, vilket innebär att du efter avslutad utbildning kan välja fritt om man vill börja jobba eller plugga vidare. På APL (Arbetsplatsförlagt lärande) är eleverna ute och praktiserar hos riktiga företag. Det är en viktig del i utbildningen då de får känna på hur det är på riktigt inom sin bransch. Man stöter på utmaningar och uppgifter som är svåra att simulera inom skolvärlden, och lärdomarna från dessa 15 veckor är perfekt för att våga ta steget ut i verkligheten efter avslutad utbildning.

Länk till studieplanen