Information angående covid-19

För mer information följ folkhälsomyndighetens rapportering.
Folkhälsomyndigheten: https://www.folkhalsomyndigheten.se


2020-03-31

Hej!

Distansundervisningen fortsätter fungera bra och eleverna kan snart se fram emot ett välförtjänt påsklov.

För elever som är folkbokförda i Linköpingskommun:

”Från och med onsdag 1 april och till och med den 5 maj, får Linköpings gymnasieelever lunchkuponger för de dagar som undervisning sker. Linköpings kommun erbjuder café- och restaurangägare att delta med erbjudande i form av take away-lunch motsvarande 75 kr.”

Linköpingskommun har alltså beslutat att samtliga elever som är folkbokförda i Linköping ska få erbjudande om lunch varje skoldag. Detta sköts via de mailadresser som ni angett till oss på MTU och det är samma mailadresser som finns registrerade på elevinlogget (mtuwebben).

Vid frågor angående mailadresser så kontakta oss på MTU. Vid frågor om lunchen läs här https://www.linkoping.se/elevlunch och vid ytterliga frågor som du inte kan hitta under Vanliga frågor och svar på sidan för "För dig som elev" ska du i första hand vända dig till Kontakt Linköping, via telefon eller e-post. Telefon 013-20 60 00

Syftet med luncherbjudandet är att möjliggöra ett mål mat om dagen för gymnasieelever folkbokförda i Linköpings kommun samt för asylsökande med Linköpings kommun som vistelseort. Det blir även en insats för de lokala restaurangverksamheterna i Linköpings kommun. De restauranger som anmäler sig och blir godkända kommer att benämnas som elevrestauranger.

Med vänlig hälsning,
Frank Murphy
rektor MTU


2020-03-24

Hej!

Efter snart en vecka med distansundervisning kan vi meddela att undervisningen fungerar bra och lärarna är nöjda med närvaro och arbetsmoral.

Skolverket har meddelat att alla nationella prov kommer att ställas in under vårterminen. Skolverket anser att det finns en risk att proven inte går att genomföra på ett säkert sätt och därmed uppfyller de inte sitt syfte. Beslutet var väntat med tanke på den situation som råder och vi på MTU anser det vara ett korrekt och klokt beslut. Eleverna kommer givetvis att få betyg i de kurser som avslutas till sommarlovet, de nationella provresultaten har betydelse för betygsättning i normala fall och det som sker nu är att de lärare det berör får lita till de kunskapsresultat man samlat in under terminens/läsårets gång.

Jag anser inte att det är nödvändigt att uppdatera texten här på hemsidan varje dag så därför bör du inte förvänta dig ny information här lika ofta som tidigare. Ny information kommer vid behov, så fort vi har ny information. Mitt råd är att du går in här och tittar ett par gånger i veckan eller om det är något du undrar. Skolgången sker enligt schema som vanligt och sker någon övergripande förändring kommer du att kunna läsa om det här.

Med vänlig hälsning,
Frank Murphy
rektor MTU


2020-03-20

Vi har idag utvärderat första veckan med distansundervisning och jag måste säga att resultatet ser väldigt bra ut. Närvaron och arbetsflödet är mer eller mindre oförändrat från föregående vecka och vi är både stolta och imponerade över hur väl ungdomarna tar ansvar för sina studier trots de omständigheter som nu råder. Det vi vet om framtiden är att schemat kommer se något annorlunda ut från och med måndag, undervisningstiden är densamma men vi har slagit ihop några grupper och vi kommer sätta in en extra resurstid då samtliga lärare och elevhälsoteamet är samlade för elever som behöver extra stöd, anpassningar och utmaningar eller bara behöver fråga om något som rör undervisningen.

Men nu tar vi helg och umgås med de vi har närmast oss, vi ska förstås fortsatt vara försiktiga och följa de rekommendationer myndigheterna ger. Men att vara ute lite efter en vecka med distansundervisning är säkert bra.

Avslutningsvis, ha koll på schemat det kommer ändra sig lite under helgen och fram till måndag morgon.

Med vänlig hälsning,
Frank Murphy
rektor MTU


2020-03-19

Dagens undervisning har fungerat tillfredsställande och jag har inget nytt att rapportera angående direktiv eller myndighetsbeslut. Däremot kommer vi göra justeringar i schemat till nästa vecka så håll utkik här och i schemat för att vara uppdaterad. Jag återkommer när nästa veckas schema är klart och är uppdaterat. Hoppas att ni hinner vara ute i solen lite idag.

Med vänlig hälsning,
Frank Murphy
rektor MTU


2020-03-18

Ett förtydligande; vi bedriver från och med idag (18/3) enbart distansundervisning. Enligt den definition Skolverket meddelat tidigare. Dagens lektioner har fungerat bra, vi har haft hög närvaro och ett flitigt arbetsflöde.

Undervisningen sker enligt schema, om du är sjuk måste detta meddelas skolan på det vanliga sättet, antingen via inlogg på mtu-webben (www.mtu.se) eller 013-310210.

Elever som inte deltar i undervisningen kommer att kompenseras för förlorad undervisningstid senare, antingen via helgundervisning eller sommarskola. Beslut om hur detta ska ske kommer tas senare och meddelas berörda elever då.

Lärarna finns på skolan och kan nås via de kanaler som du brukar använda eller i kursrummet i Discord.

Lunch erbjuds inte i detta läge.

Skolan är stängd men om du behöver hämta något, ha datorsupport eller låna en studio går det bra efter bokning med din lärare.

Vi kommer införa schemaförändringar nästa vecka, var uppmärksam på schemat och följ den dagligen. Undervisningstiden kommer dock vara densamma.

Vi vet i dagsläget inte när undervisningen kommer återgå till det normala, vi följer naturligtvis utvecklingen noga och meddelar er via vår hemsida och i undervisningen.

Elevhälsan finns tillgänglig via mail om du skulle behöva: eht@mtu.se Din mentor kan du också kontakta som vanligt.

Frank Murphy
rektor MTU


2020-03-17

Vi har idag beslutat att övergå till distansundervisning utifrån de rekommendationer som regering och myndigheter gått ut med under dagen. Personal finns på plats och behövs utrustning lånas eller studios användas så bokas det hos den lärare som ansvarar för resursen, läraren ser till att det inte vistas för många i lokalen enl. de råd som ges.

Detta beslut var förväntat och vi har förberett oss under en tid för distansundervisning. På elevscheman under berörd lektion finns all information om de lektionerna som pågår under dagen, vad som förväntas och hur ni ska arbeta. Vid vissa lektioner kommer vi använda Discord, ett virtuellt klassrum där lärare och elever kan samverka, hur detta ska gå till återkommer vi till. Vid frågor som rör en specifik lektionen tar eleven kontakt med berörd lärare.

Vi har stor tillit till våra gymnasieungdomar och deras ansvarskänsla, som utbildningsminister Anna Ekström sa i pressträffen så är det viktigt att eleverna deltar i undervisningen så att lektionstiden inte behöver tas igen under lov eller på helger. I och med att vi har tekniken och tack vare distansundervisningens utformning har vi möjlighet att ta närvaro varje dag. För de elever som av någon anledning inte kan ta del av distansundervisningen på grund av uppkoppling eller annat kommer den förlorade undervisningstiden att tas igen på sommaren. Alternativt att eleven kommer till skolan och studerar, detta kan dock endast ske efter godkännande från rektor.

Frank Murphy
rektor MTU


2020-03-16

Vi har idag beslutat utifrån de rekommendationer som skolan tar del av att ställa in idrotten nu på onsdag (18/3). De kommande idrottspassen efter den 18/3 kommer att vara teoretiska fram till dess att vi kan ha idrotten utomhus.

Vi har också ökat städningens omfång och är noga med att två gånger per dag städa toaletter, bordsytor, dörrhandtag och räcken.

Elever som har följt rekommendationerna från folkhälsomyndigheten och är hemma på grund av mindre allvarliga förkylningssymptom har möjlighet att ändå följa undervisningen hemifrån. På elevscheman finns information om de lektionerna som pågår under dagen, vid frågor tar eleven kontakt med berörd lärare.

Frank Murphy
rektor MTU


2020-03-13

Den senaste tiden har det varit en ökad rapportering i media kring covid-19 (nya coronaviruset). Det informeras också om hur skolor i landet bör agera. Vi har valt att informera er via vår hemsida, här där du läser detta. Så gå gärna in här kontinuerligt för den senaste informationen och för att ta del av de eventuella beslut vi tar runt detta.

Vi på MTU har beslutat att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande åtgärder mot coronavirus-spridningen. Folkhälsomyndigheten är vår nationella kunskapsmyndighet på området och den expertis de har är vägledande för oss och för samhället.

För att bidra till att minska risken för smittspridning ska elever och personal vara uppmärksamma på symtom som hosta, andningssvårigheter och/eller feber. Vid uppvisande av sådana symtom ska eleven eller personalen vara hemma.

Enligt Folkhälsomyndighetens bedömning finns, ur ett smittskyddsperspektiv, i dagsläget ingen anledning att friska elever eller personal ska stanna hemma från skolan oavsett om man rest eller inte. Generellt bör vi av omtanke vara försiktiga i mötet med riskgrupperna, tex de äldre vi har runt omkring oss.

Resor

Har du ett barn som nyligen varit i de drabbade delarna av världen och har feber eller hosta ska du kontakta vården, 1177 via telefon, och berätta om symtomen och var barnet har varit på resa och följa de rekommendationerna hälsovården och sjukvården ger.

Ungdomar utan symtom ska gå till skolan.

Är du en ungdom som har en underliggande kronisk sjukdom som gör det extra känsligt vid infektion och du känner oro för smitta, rekommenderas du att kontakta barnets behandlande läkare för råd.

Övrig information

Har du som vårdnadshavare frågor omkring coronaviruset i allmänhet kan du läsa mera på Folkhälsomyndighetens sida www.folkhalsomyndigheten.se Det går också bra att ringa 113 13, som är det nationella informationsnumret.

Generella råd och vidare information

För att så här i mars i minska smittspridning och antalet sjukdagar generellt rekommenderar vi att följa Folkhälsomyndighetens årligen återkommande råd. Tvätta händerna! Hosta och nys i armvecket! Stanna hemma när du är sjuk!

Frank Murphy
rektor MTU