You don't come here to be average.

2020-05-25

Viktigt om Studentfirande

Efter Linköpings kommuns senaste uttalande om studentfirande i kommunen står MTU fortfarande fast vid sitt beslut om att utspring inför föräldrar och släkt samt flakåkning inte kommer att genomföras. Vi kommer dock att samla studenterna mellan klockan 10.00 och 11.00 på M7 (Mellangatan 7) för betygsutdelning samt tårta. Ni som ska hämta upp era studenter gör det bäst vid Restaurang Viktors parkering, på kortändan alt. Beijers parkering.

Med vänlig hälsning,
Frank Murphy
rektor MTU


2020-04-27

Hej, vi har nu varit i distansundervisning i mer än fem veckor och det är dags för en uppdatering.

Lärarna tycker att undervisningen flyter på bra och att alla (med något undantag) elever hänger med fint. Det är min och skolans ambition att vi ska kunna följa de schema som lagts denna termin för att undvika situationer där undervisning måste ske på helger och lov. Som det ser ut nu följer vi den planen. För de elever som lärare meddelat oro har vi beslutat om en anpassad insats, dessa elever är meddelade och åtgärder är insatta. Målsättningen är att alla elever ska ta sig igenom denna annorlunda period. I övrigt kan jag meddela att eleverna är flitiga och många gånger mycket flexibla i detta nya arbetssätt, jag är imponerad av både elever och lärare.

Jag har följt upp hur eleverna tycker undervisningen fungerat hittills samt haft fördjupat samtal med slumpvis utvalda elever och sammanfattningsvis kan man fastslå att eleverna tycker det fungerar bra nu när det inte är som vanligt i skolan. Det glädjer mig att vi alla hjälps åt nu när vi testar nya arbetssätt och tillvägagångssätt. Verkar gott inför framtiden.

För övrigt kan jag meddela att Utbildningsdepartementet beslutat att vi på skolorna nu kan skjuta på avslutningsdatumet denna termin om vi anser att det behövs, vilket kan vara bra för er att känna till. Vi har i dagsläget inte tänkt annat än att avslutningen sker som vanligt 1:or och 2:or den 2020-06-10 och 3:or den 2020-06-12.

Med vänlig hälsning,
Frank Murphy
rektor MTU


2020-04-25

Viktigt om Studentfirande

Linköpingskommun har beslutat att ett traditionellt studentfirande tyvärr inte kan genomföras i år i och med covid-19 och i enlighet med folkhälsomyndighetens rekommendationer.

”Sedan mitten på mars har Sveriges gymnasieelever haft sin undervisning på distans. En rekommendation som kom från regeringen och Folkhälsomyndigheten. Samtidigt har förbud mot allmänna sammankomster på över 50 personer införts, för att minska spridningen av coronaviruset, covid-19. Regionens kommuner har en samlad grundsyn kring studentfirandet där alla är överens om att förhålla sig till Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi är ledsna över att behöva ta ett sådant här beslut eftersom vi tycker att sluta gymnasiet är viktigt att fira. Men jag hoppas att ni förstår att situationen i Sverige och världen är allvarlig när det gäller den pågående pandemin. Ingen vill medverka till ökad smittspridning som skulle kunna påverka dig eller din familj. Vi behöver hjälpas åt att ta det ansvaret" säger Anders Jolby.

Detta innebär att utspring inför föräldrar och släkt samt flakåkning inte är genomförbart och vi arbetar med att hitta alternativ till vår traditionella utspring. Vi samtalar nu tillsammans med eleverna ur studentgruppen för att kunna göra studenten till en så minnesvärd tid som möjligt.

Med vänlig hälsning,
Frank Murphy
rektor MTU


» Mer info angående COVID19:s påverkan på MTU:s verksamhet

För mer information följ folkhälsomyndighetens rapportering. Folkhälsomyndigheten: https://www.folkhalsomyndigheten.se


I am MTU.

Jag tycker om att gå på MTU för att det inte är som en vanlig skola, lokalerna är annorlunda, lektionerna är roligare och lärarna är bättre. Det som driver mig framåt i mitt arbete är mina drömmar och att jag har lärare som tror på mig och vet att jag kan klara det. Jag valde MTU för att jag var trött på har den vanliga skolan och ville testa något nytt och roligt. Det bästa med skolan är nog att det är så fritt, det är väldigt mycket eget ansvar för att lärarna litar på oss och sen så är det väldigt skönt med inga läxor och prov också. Om jag skulle behöva hjälp med något eller vill ändra något med min skolgång så är det bara att gå till lärarna, det är väldigt lätta att prata med och vill oss alltid det bästa, de vill även att er skolgång ska va er och att ni ska välja hur den ska läggas upp.

- Moa Östfelt